Senaste

Juniorträningschef/Juniorivalmennuspäälikkö

Vi söker nu förstärkning till vår verksamhet och vill väldigt gärna komma i kontakt med en ishockeyintresserad, utåtriktad samt idérik person.

Vår målsättning med projektet:

är att höja på kvaliteten på vår juniorverksamhet

att öka antalet aktiva

att få till ett utökat samarbete med våra grannföreningaroch med kommunerna i regionen

få till ettökatsamarbete med andra idrottsformer

Dina huvudsakliga uppgifter:

leda och utveckla verksamhetenmot uppställda mål

planera juniorverksamhetendelta i den dagliga verksamheten och stöda juniortränare och -ledare i träningsplaneringen samt genom att leda modellträningar för de olika juniorlagen

planera och samarbeta med skolorna iNärpesoch i övriga kommuner i regionen

hjälpa nya lag att komma i gång med säsongen

Du behöver hanågon form av tränarutbildning och vara bra på att samarbeta och kunna leda både sig själv och andra.Dinförman och dagliga stöd är styrelsens ordförande. Planering av juniorverksamheten sker isamarbete med juniorgruppen där tränare och lagledare från alla lag finns representerade. Dinfysiska arbetsplats finns i ishallens kontorsutrymmen.Tjänsten är 20h per vecka ochkan tillträdas direkt eller enligt överenskommelse.Känner du att du är rätt person för uppgiften och motiveradatt utveckla vår verksamhet, så tveka inte att ta kontakt.

Skriftlig ansökan och löneanspråksenast 9.2 till: johanna.smith@boxen.fi

Ytterligare information om tjänsten fås av Ordförande Johanna Smith, tfn041465 1094

Juniorgruppens ordförande Niclas Pada, tfn 0405337200

 

Haluamme nyt vahvistaa toimintaamme ja etsimme jääkiekosta kiinnostunutta ja aktiivistahenkilöäjuniorivalmennuspäällikön virkaan.

Projektin tavoitteet:

Kehittää junioritoimintammelaatua

Seuran pelaajamäärän kasvattaminen

Yhteistyön kehittäminen naapuriseurojen kanssa

Yhteistyön kehittäminen muiden urheilulajien kanssa

Pääasialliset tehtävät:

toiminnan kehittäminen ja johtaminen kohti tavoitteita

seuran junioritoiminnan johtaminen

juniorivalmentajien tukeminen päivittäisessä toiminnassa, valmennuksensuunnittelussa sekä malliharjoitusten johtaminen

yhteistyön suunnitteleminen toiminta-alueen ala-astekoulujen kanssa

uusien joukkueiden alkuorganisointi

Toivomme että sinulla on kokemusta valmennustyöstäja kyky johtaa itseäsija muita. Esimieheja päivittäisenätukenaon seuran puheenjohtaja Johanna Smith. Toiminnan suunnittelu tehdään yhdessä juniorivalmennusryhmän kanssa. Fyysinentyöpaikkasi on ähallin tiloissa.Tehtäväon osa-aikainen 20 t/viikko jaalkaa sopimuksen mukaan.Tunnetko että olet oikea henkilö tähän työhön ja motivoinut kehittämään toimintaammeniin ota yhteyttä.

Kirjallinen hakemusja palkkatoiveet 9.2.2020 mennessä osoitteeseen: johanna.smith@boxen.fi

Lisää tietoa tehtävästä antaa Puheenjohtaja Johanna Smith, puh 041465 1094

Junioriryhmän puheenjohtajaNiclas Pada, puh 0405337200