Allmänhetens tid

På istidslistan finns det istid reserverad för allmänheten. Det är en istid då var och en har fritt tillträde att skrinna och spela ishockey i ishallen.

Utrustningskrav är skridskor och hjälm. För de allra minsta finns det hjälpmedel, tex stolar att ta stöd i från när man tar sina första skär.