Juniorträningschef sökes

Kraft Hockey inledde sin verksamhet år 1970. I föreningen finns spelare från kommunerna Närpes, Kaskö, Kristinestad och Bötom. Ishallen i Närpes är den enda på 50 km radie. Vi söker nu förstärkning till vår verksamhet och vill väldigt gärna komma i kontakt med en ishockeyintresserad, utåtriktad samt idérik person.

Vår målsättning med projektet:

- är att höja på kvaliteten på vår juniorverksamhet
– att öka antalet aktiva ungdomar, både pojkar och flickor, inom föreningen
– att få till ett utökat samarbete med våra grannföreningar, mellan städerna och kommunerna i regionen, samt bryta språkbarriärerna.
– få till ett bättre samarbete med andra idrottsformer

Träningschefens huvudsakliga uppgifter:

- leda och utveckla verksamheten mot uppställda mål
- planera juniorverksamheten
- delta i förbundets skolningar, samt vidareutbilda föreningens tränare, både gamla och nya.
– erbjuda tränare att delta i andra kurser som Hockeyförbundet ordnar.
- delta i den dagliga verksamheten och stöda juniortränare och -ledare i träningsplaneringen samt genom att leda modellträningar för de olika juniorlagen
– Ansvara för planering av sommarsäsongen tillsammans med tränare och ledare
- ordna gemensamma hockeyläger med grannföreningar och bilda samarbetslag om antalet egna spelare inte räcker till ett helt lag i någon åldersklass.
– planera och samarbeta med skolorna i Närpes, Kristinestad, Teuva, Kaskö och Bötom, totalt 17 skolor, både svensk- och finskspråkiga.
- planera och arrangera familjedag i ishallen, Lejonhockeyskolan, Hockey School och Hockeykarnevalen
– koordinera och rekrytera deltagare till Lejonhockeyskolan (Björnligan).
– hjälpa nya lag att komma i gång med säsongen

Juniorträningschefen som rekryteras ska ha någon form av tränarutbildning och vara bra på att samarbeta och kunna leda både sig själv och andra. Personen ska ha mångårig erfarenhet av att vara juniorhockeytränare, vara pedagogisk och ha goda kunskaper i både svenska och finska.

Juniorträningschefens förman och dagliga stöd är styrelsens ordförande Erik Sund. Juniorträningschefen deltar i styrelsens möten och rapporterar där. Detaljplanering sker i juniorgruppen där tränare och lagledare från alla lag finns representerade. Juniorträningschefens fysiska arbetsplats finns i ishallens kontorsutrymmen

Tjänsten är 20h per vecka och lönen 1200€/mån. Tjänsten kan tillträdas direkt eller enligt överenskommelse.

Om personen i fråga är kvalificerad och intresserad kan även tjänsten som huvudtränare för representationslaget kombineras med dessa uppgifter.

Känner du dig delvist meriterad och verkligen motiverad, så tveka inte att kontakta undertecknad.

Ansökningar och förfrågningar riktas till:

Erik Sund
Kraft Hockey RF
ordförande
erik.sund@pp.inet.fi
0400-568083