Ny ordförande

Kraft hockey valde ikväll under årsmötet enhälligt Johanna Smith till ny ordförande i föreningen. Vi hälsar Johanna välkommen och önskar henne lycka till med hennes nya utmaning!

Samtidigt vill vi tacka Erik för det fina arbete han gjort under alla sina år som ordförande. Erik fortsätter i styrelsen som ordinarie medlem.